شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
33 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law, Volume 1, 2017
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004339019
قيمت اوليه: 250 EUR
قيمت فروش: 212 EUR
Human Rights Futures
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107193352
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
International Human Rights Law Documents
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781316614792
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Judicial Dialogue and Human Rights (Studies on International Courts and Tribunals)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107173583
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 80 GBP
Blood and Progress: Violence in Pursuit of Emancipation
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474410601
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Human Rights in International Relations (Themes in International Relations)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781316635186
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Historical Dictionary of Human Rights and Humanitarian Organizations (Historical Dictionaries of International Organizations)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442276178
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
The Ethics of Interdependence: Global Human Rights and Duties (New Millennium Books in International Studies)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442266704
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Constitutional Violence: Legitimacy, Democracy and Human Rights
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748675388
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Contesting World Order?: Socioeconomic Rights and Global Justice Movements (Globalization and Human Rights)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107176140
قيمت اوليه: 69 GBP
قيمت فروش: 55 GBP
Human Rights and the Refugee Definition: Comparative Legal Practice and Theory (International Refugee Law)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004288584
قيمت اوليه: 160 EUR
قيمت فروش: 136 EUR
IMMIGRATION DETENTION AND HUMAN RIGHTS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004173705
قيمت اوليه: 133 EUR
قيمت فروش: 39 EUR
123