شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
33 رکورد یافت شد
حالت نمایش
International Human Rights Law Documents
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316614792
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Human Rights in International Relations (Themes in International Relations)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316635186
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
DEBATING SOCIAL RIGHTS (DEBATING LAW)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849460231
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights Law (Routledge Research in Human Rights Law)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138838420
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Human Rights and Corporate Wrongs: Closing the Governance Gap (Corporations, Globalisation and the Law Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857934758
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
DELIVERY OF HUMAN RIGHTS, THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415579926
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Human Security Discourse and International Law: A Principled Approach (Routledge Research in International Law)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138243910
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Human Rights: A Primer
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138195035
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
FORCED MARRIAGE: INTRODUCING A SOCIAL JUSTICE AND HUMAN
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848134638
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Human Rights Futures
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107193352
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Latvia
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004311428
قيمت اوليه: 65 EUR
قيمت فروش: 55 EUR
Constitutional Violence: Legitimacy, Democracy and Human Rights
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748675388
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
123