شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
49 رکورد یافت شد
حالت نمایش
MISINTERPRETING MODERN RUSSIA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780826427724
قيمت اوليه: 4,173,913 IRR
قيمت فروش: 1,252,000 IRR
ROUTLEDGE HANDBOOK OF SOUTHEAST ASI
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415494274
قيمت اوليه: 7,404,445 IRR
قيمت فروش: 4,443,000 IRR
RUSSIA'S COLD WAR: FROM THE OCTOBER REVOLUTION TO THE FALL OF THE WALL
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780300188196
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 330,000 IRR
SAARC (SAEZ)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415576284
قيمت اوليه: 3,702,222 IRR
قيمت فروش: 1,111,000 IRR
KOREA YEARBOOK (2008): POLITICS, ECONOMY AND SOCIETY, VOL. 2 ,
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004169791
قيمت اوليه: 2,669,388 IRR
قيمت فروش: 801,000 IRR
Malaysia in the World Economy (1824-2011): Capitalism, Ethnic Divisions, and "Managed" Democracy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739198018
قيمت اوليه: 1,560,000 IRR
قيمت فروش: 1,404,000 IRR
CHARTING CHINA'S FUTURE - SHAMBAUGH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415619554
قيمت اوليه: 1,349,500 IRR
قيمت فروش: 405,000 IRR
International Relations of Asia (Asia in World Politics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442226401
قيمت اوليه: 1,716,000 IRR
قيمت فروش: 1,544,400 IRR
Unlearning the Soviet Tongue: Discursive Practices of a Democratizing Polity
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739191934
قيمت اوليه: 3,120,000 IRR
قيمت فروش: 2,808,000 IRR
ASEAN REGIONALISM - ROBERTS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415490016
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
Ruling Russia: Authoritarianism from the Revolution to Putin
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780691161488
قيمت اوليه: 1,200,000 IRR
قيمت فروش: 1,080,000 IRR
Who Lost Russia?: How the World Entered a New Cold War
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786070418
قيمت اوليه: 950,000 IRR
قيمت فروش: 855,000 IRR