شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
57 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Reconstructing China's Participation in the Global Order (China in the World: A Survey of Chinese Perspectives on International Politics and Economic
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004355705
قيمت اوليه: 143 EUR
قيمت فروش: 121 EUR
The Idea of Russia: The Life and Work of Dmitry Likhachev (Library of Modern Russian History)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784537272
قيمت اوليه: 64 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
Putin's Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442253612
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Who Lost Russia?: How the World Entered a New Cold War
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786070418
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
New Trends in Russian Political Mentality: Putin 3.0
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498514767
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Putin's Russia: Past Imperfect, Future Uncertain
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442239180
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Japan on the Silk Road: Encounters and Perspectives of Politics and Culture in Eurasia (Brill's Japanese Studies Library)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004274303
قيمت اوليه: 114 EUR
قيمت فروش: 96 EUR
Russia and Its Northeast Asian Neighbors: China, Japan, and Korea, 1858?1945
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498537049
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
Putin's Wars: The Rise of Russia's New Imperialism
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442253582
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316613511
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Russia's Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442254022
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The New Russian Nationalism: Imperialism, Ethnicity and Authoritarianism 2000-2015
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474410427
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 63 GBP