شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
57 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Reconstructing China's Participation in the Global Order (China in the World: A Survey of Chinese Perspectives on International Politics and Economic
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004355705
قيمت اوليه: 143 EUR
قيمت فروش: 121 EUR
New Trends in Russian Political Mentality: Putin 3.0
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781498514767
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Malaysia in the World Economy (1824-2011): Capitalism, Ethnic Divisions, and "Managed" Democracy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739198018
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781316613511
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Dictators Without Borders: Power and Money in Central Asia
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780300208443
قيمت اوليه: 45 USD
قيمت فروش: 36 USD
Ruling Russia: Authoritarianism from the Revolution to Putin
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780691161488
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 27 USD
The Return to War and Violence: Case Studies on the USSR, Russia, and Yugoslavia, 1979-2014 (Association for the Study of Nationalities)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138648548
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 80 GBP
I'm Going to Ruin Their Lives: Inside Putin's War on Russia's Opposition
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781780745244
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Russian Foreign Policy toward Missile Defense: Actors, Motivations, and Influence
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739183847
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Who Lost Russia?: How the World Entered a New Cold War
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786070418
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Afghan Conundrum: intervention, statebuilding and resistance (ThirdWorlds)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138830486
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
CHARTING CHINA'S FUTURE - SHAMBAUGH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415619554
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 8 GBP