شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
26 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ETHICS EMBODIED: RETHINKING SELFHOOD THROUGH CONTINENTA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739120491
قيمت اوليه: 1,747,500 IRR
قيمت فروش: 524,000 IRR
Animal Ethics: The Basics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415739368
قيمت اوليه: 780,000 IRR
قيمت فروش: 702,000 IRR
The Animal Ethics Reader
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138918016
قيمت اوليه: 1,900,000 IRR
قيمت فروش: 1,710,000 IRR
BECKETT AND ETHICS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780826498366
قيمت اوليه: 3,608,163 IRR
قيمت فروش: 1,082,000 IRR
Confucianism, Law, and Democracy in Contemporary Korea (CEACOP East Asian Comparative Ethics, Politics and Philosophy of Law)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783482245
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Philosophy of Communication Ethics: Alterity and the Other (The Fairleigh Dickinson University Press Series in Communication Studies)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781611477078
قيمت اوليه: 3,750,000 IRR
قيمت فروش: 3,375,000 IRR
ETHICS AND TIME: ETHOS OF TEMPORAL ORIENTATION IN POLIT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739150283
قيمت اوليه: 1,897,500 IRR
قيمت فروش: 569,000 IRR
The Ethics of Theory: Philosophy, History, Literature
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474225939
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 990,000 IRR
Privacy, Security and Accountability: Ethics, Law and Policy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783484768
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
SCIENCE'S FIRST MISTAKE : DELUSIONS IN PURSUIT OF THEORY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781780932330
قيمت اوليه: 1,356,971 IRR
قيمت فروش: 814,000 IRR
Ecology, Ethics and Hope
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783485505
قيمت اوليه: 1,150,000 IRR
قيمت فروش: 1,035,000 IRR
The Speaking Animal: Ethics, Language and the Human-Animal Divide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783485123
قيمت اوليه: 1,196,000 IRR
قيمت فروش: 1,076,400 IRR
123