شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
35 رکورد یافت شد
حالت نمایش
PHILOSOPHIC VALUES AND WORLD CITIZENSHIP: LOCKE TO OBAM
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739148037
قيمت اوليه: 2,247,500 IRR
قيمت فروش: 674,000 IRR
Current Controversies in Political Philosophy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415517539
قيمت اوليه: 1,196,000 IRR
قيمت فروش: 1,076,400 IRR
In Search of Humanity: Essays in Honor of Clifford Orwin
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739184165
قيمت اوليه: 4,940,000 IRR
قيمت فروش: 4,446,000 IRR
WORKING WITH WALTER BENJAMIN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748648986
قيمت اوليه: 1,530,510 IRR
قيمت فروش: 918,000 IRR
The Political is Political: Conformity and the Illusion of Dissent in Contemporary Political Philosophy (Essex Studies in Contemporary Critical Theor
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783482870
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
The Bloomsbury Companion to Political Philosophy (Bloomsbury Companions)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847065544
قيمت اوليه: 7,280,000 IRR
قيمت فروش: 6,552,000 IRR
RACE AND POLITICAL THEOLOGY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780804773157
قيمت اوليه: 1,020,000 IRR
قيمت فروش: 612,000 IRR
Postcolonial Transitions in Europe: Contexts, Practices and Politics (Frontiers of the Political)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783484461
قيمت اوليه: 1,560,000 IRR
قيمت فروش: 1,404,000 IRR
Uncovering Facts and Values: Studies in Contemporary Epistemology and Political Philosophy (Pozna Studies in the Philosophy of the Sciences and the H
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004319103
قيمت اوليه: 4,455,000 IRR
قيمت فروش: 4,009,500 IRR
ENVIRONMENTAL POLITICAL PHILOSOPHY (PRAXIOLOGY)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781412842976
قيمت اوليه: 3,078,000 IRR
قيمت فروش: 1,847,000 IRR
Politicized Physics in Seventeenth-Century Philosophy: Essays on Bacon, Descartes, Hobbes, and Spinoza
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739188538
قيمت اوليه: 3,380,000 IRR
قيمت فروش: 3,042,000 IRR
Political Philosophy and Political Action: Imperatives of Resistance
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786600097
قيمت اوليه: 1,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,125,000 IRR
123