شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
39 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Political Philosophy of G.A Cohen
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350028333
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
In Search of Humanity: Essays in Honor of Clifford Orwin
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739184165
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Philosophy and Political Power in Antiquity (Studies in Moral Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004324619
قيمت اوليه: 109 EUR
قيمت فروش: 92 EUR
From Communism to Capitalism: Theory of a Catastrophe
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350009035
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Lines of Flight: For Another World of Possibilities (Impacts)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472507358
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Political Philosophy and Political Action: Imperatives of Resistance
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786600097
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Return Statements: The Return of Religion in Contemporary Philosophy (Incitements EUP)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474413916
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Against Apocalypse: Recovering Humanity's Wholeness
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781498524445
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
The Political is Political: Conformity and the Illusion of Dissent in Contemporary Political Philosophy (Essex Studies in Contemporary Critical Theor
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783482870
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Postcolonial Transitions in Europe: Contexts, Practices and Politics (Frontiers of the Political)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783484461
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Social Epistemology and Epistemic Agency: Decentralizing Epistemic Agency (Collective Studies in Knowledge and Society)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783483471
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
WORKING WITH WALTER BENJAMIN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748648986
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP