شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
39 رکورد یافت شد
حالت نمایش
From Communism to Capitalism: Theory of a Catastrophe
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350009035
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Violence and Civility: On the Limits of Political Philosophy (The Wellek Library Lectures)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231153997
قيمت اوليه: 22 USD
قيمت فروش: 19 USD
Theorizing Justice: New Insights and Future Directions
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783484058
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Political Philosophy of G.A Cohen
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350028333
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Global Community?: Transnational and Transdisciplinary Exchanges
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783484737
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Uncovering Facts and Values: Studies in Contemporary Epistemology and Political Philosophy (Pozna Studies in the Philosophy of the Sciences and the H
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004319103
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 84 EUR
What is this thing called Global Justice?
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138831971
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Postcolonial Transitions in Europe: Contexts, Practices and Politics (Frontiers of the Political)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783484461
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Social Epistemology and Epistemic Agency: Decentralizing Epistemic Agency (Collective Studies in Knowledge and Society)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783483471
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Democracy: A Reader, 2nd edition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748696147
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
In Search of Humanity: Essays in Honor of Clifford Orwin
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780739184165
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Political Philosophy and Political Action: Imperatives of Resistance
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786600097
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP