شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
11 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Understanding, Explanation, and Scientific Knowledge
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107195639
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Social Epistemology and Epistemic Agency: Decentralizing Epistemic Agency (Collective Studies in Knowledge and Society)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783483488
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Knowledge, Dexterity, and Attention: A Theory of Epistemic Agency
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107089822
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Philosophy of Cognitive Neuroscience (Epistemic Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110527377
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
LEON ROSENFELD: PHYSICS, PHILOSOPHY, AND POLITICS IN THE TWENTIETH CENTURY
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814307819
قيمت اوليه: 72 GBP
قيمت فروش: 43 GBP
Philosophy and the Mixed Race Experience (Philosophy of Race)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498509442
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Marxism and the Philosophy of Science (Radical Thinkers)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786634269
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Biology and Feminism: A Philosophical Introduction (Cambridge Introductions to Philosophy and Biology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107462038
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
The Role of Theology in the History and Philosophy of Science (Brill Research Perspectives)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004360211
قيمت اوليه: 70 EUR
قيمت فروش: 59 EUR
MODELS,SIMULATIONS & REPRESENT
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415891967
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 57 GBP
Aesthetics and the Sciences of Mind
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780199669646
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
1