شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
26 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Mortal Thought: Hِlderlin and Philosophy (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474238199
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
2: Spinoza's Authority Volume II: Resistance and Power in the Political Treatises (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350011069
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Hegel and Resistance: History, Politics and Dialectics (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350003644
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
The Politics and Pedagogy of Mourning: On Responsibility in Eulogy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350050938
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Badiou and Indifferent Being: A Critical Introduction to Being and Event
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350015678
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Heidegger, History and the Holocaust (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350007925
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
The Theory of the Sublime from Longinus to Kant
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107499157
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Egalitarian Moments: From Descartes to Rancière (Bloomsbury Studies in Continental Philos)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472505446
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
The Withholding Power: An Essay on Political Theology
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350046443
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Misanthropy: The Critique of Humanity
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474293174
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
How to Sleep: The Art, Biology and Culture of Unconsciousness (Lines)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474288705
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
VIOLENCE AND PHENOMENOLOGY (STUDIES IN PHILOSOPHY)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415800167
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
123