شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
10 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ANATOMY OF FAILURE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781441158642
قيمت اوليه: 1,252,589 IRR
قيمت فروش: 752,000 IRR
Gilbert Simondon: Information, Technology and Media
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783481491
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Traversals of Affect: On Jean-François Lyotard (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474257886
قيمت اوليه: 4,335,000 IRR
قيمت فروش: 3,901,500 IRR
The Dimensions of Difference: Space, Time and Bodies in Women's Cinema and Continental Philosophy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783486557
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Analytic and Continental Philosophy: Methods and Perspectives. Proceedings of the 37th International Wittgenstein Symposium (Publications of the Aust
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110448344
قيمت اوليه: 6,750,000 IRR
قيمت فروش: 6,075,000 IRR
Early Phenomenology: Metaphysics, Ethics, and the Philosophy of Religion (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474276047
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 3,825,000 IRR
Heidegger and the Emergence of the Question of Being (Bloomsbury Studies in Continental Philos)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472511805
قيمت اوليه: 4,420,000 IRR
قيمت فروش: 3,978,000 IRR
Mortal Thought: Hِlderlin and Philosophy (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474238182
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 3,825,000 IRR
VIOLENCE AND PHENOMENOLOGY (STUDIES IN PHILOSOPHY)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415800167
قيمت اوليه: 3,885,714 IRR
قيمت فروش: 1,166,000 IRR
Egalitarian Moments: From Descartes to Rancière (Bloomsbury Studies in Continental Philos)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472505446
قيمت اوليه: 4,420,000 IRR
قيمت فروش: 3,978,000 IRR
1