شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
26 رکورد یافت شد
حالت نمایش
How to Sleep: The Art, Biology and Culture of Unconsciousness (Lines)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474288705
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Heidegger, History and the Holocaust (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350007925
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
VIOLENCE AND PHENOMENOLOGY (STUDIES IN PHILOSOPHY)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415800167
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Misanthropy: The Critique of Humanity
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474293174
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Badiou and Indifferent Being: A Critical Introduction to Being and Event
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350015678
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
ANATOMY OF FAILURE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441158642
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Philosophical Pragmatism and International Relations: Essays for a Bold New World
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498556521
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Mortal Thought: Hِlderlin and Philosophy (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474238199
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
The Withholding Power: An Essay on Political Theology
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350046443
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Hegel and Resistance: History, Politics and Dialectics (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350003644
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
The Dimensions of Difference: Space, Time and Bodies in Women's Cinema and Continental Philosophy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783486557
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Early Phenomenology: Metaphysics, Ethics, and the Philosophy of Religion (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474276047
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
123