شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
32 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Online Journalism from the Periphery: Interloper Media and the Journalistic Field
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138945456
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Future Journalism: Where We Are and Where We're Going
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138678729
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
RACE, RACISM AND SPORTS JOURNALISM
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415676403
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Online Journalism Handbook: Skills to survive and thrive in the digital age
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138791565
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Drones and Journalism: How the media is making use of unmanned aerial vehicles (Routledge Focus on Journalism Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138668782
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
ROUTLEDGE COMPANION TO NEWS AND JOURNALISM,THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415465298
قيمت اوليه: 135 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
(T)The Art of Editing in the Age of Convergence
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138678774
قيمت اوليه: 120 GBP
قيمت فروش: 96 GBP
News and Politics: The Rise of Live and Interpretive Journalism (Communication and Society)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415744713
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
SHOW ME THE MONEY
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415876551
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Why I'm a Journalist: Personal Stories from Those Who Cover the News
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415349222
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Magazine Writing
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415892773
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
JOURNALISM EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415884259
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
123