شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
31 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Managing Staff for Improved Performance: Human Resource Management
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474262057
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Excellence in Coaching: The Industry Guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749474454
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
CHINA AS THE WORKSHOP OF THE WORLD
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415604055
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Personnel Management in Government Agencies and Nonprofit Organizations
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138682122
قيمت اوليه: 77 GBP
قيمت فروش: 61 GBP
Coaching in Times of Crisis and Transformation: How to Help Individuals and Organizations Flourish
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749468309
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
CHINA'S THOUGHT MANAGEMENT - BRADY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415616737
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
International Human Resource Management: A Case Study Approach
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749480981
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Strategic Reward and Recognition: Improving Employee Performance Through Non-monetary Incentives
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749472528
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
GROUP COACHING: A PRACTICAL GUIDE TO OPTIMIZING COLLECTIVE TALENT IN ANY ORGANIZATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749467593
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Strength-Based Leadership Coaching in Organizations: An Evidence-Based Guide to Positive Leadership Development
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749474430
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Europa Directory of International Organizations 2011
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781857436143
قيمت اوليه: 290 GBP
قيمت فروش: 87 GBP
RHETORIC AND THE POLITICS OF WORKPLACE INNOVATION: STRUGGLING WITH EMPOWERMENT AND MODERNIZATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857930002
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
123