شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
24 رکورد یافت شد
حالت نمایش
INSTITUTIONAL DIVERSITY & INNOVATIO
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415554558
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,275,000 IRR
Managing Staff for Improved Performance: Human Resource Management
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474262057
قيمت اوليه: 1,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,125,000 IRR
Strategic Reward and Recognition: Improving Employee Performance Through Non-monetary Incentives
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749472528
قيمت اوليه: 1,820,000 IRR
قيمت فروش: 1,638,000 IRR
CHINA'S THOUGHT MANAGEMENT - BRADY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415616737
قيمت اوليه: 4,760,000 IRR
قيمت فروش: 2,856,000 IRR
Strength-Based Leadership Coaching in Organizations: An Evidence-Based Guide to Positive Leadership Development
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749474430
قيمت اوليه: 1,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
Excellence in Coaching: The Industry Guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749474454
قيمت اوليه: 1,560,000 IRR
قيمت فروش: 1,404,000 IRR
Employee Relations
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749469764
قيمت اوليه: 1,375,000 IRR
قيمت فروش: 1,237,500 IRR
Data-driven Organization Design: Sustaining the Competitive Edge Through Organizational Analytics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749474416
قيمت اوليه: 1,820,000 IRR
قيمت فروش: 1,638,000 IRR
Coaching in Times of Crisis and Transformation: How to Help Individuals and Organizations Flourish
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749468309
قيمت اوليه: 1,560,000 IRR
قيمت فروش: 1,404,000 IRR
The Basics of Achieving Professional Certification: Enhancing Your Credentials
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781466554566
قيمت اوليه: 770,000 IRR
قيمت فروش: 693,000 IRR
Ultimate Aptitude Tests: Assess and Develop Your Potential with Numerical, Verbal and Abstract Tests (Ultimate Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749474072
قيمت اوليه: 780,000 IRR
قيمت فروش: 702,000 IRR
Developing Mental Toughness: Coaching Strategies to Improve Performance, Resilience and Wellbeing
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749473808
قيمت اوليه: 1,820,000 IRR
قيمت فروش: 1,638,000 IRR
12