شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
7 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Othello: A Critical Reader (Arden Early Modern Drama Guides)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472520364
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
LOW-RESIDENCY MFA HANDBOOK
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441198440
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Hamlet: A Critical Reader (Arden Early Modern Drama Guides)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472571373
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Romeo and Juliet: A Critical Reader (Arden Early Modern Drama Guides)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472589262
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
HISTORICAL DICTIONARY OF GERMAN LITERATURE TO 1945
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780810867710
قيمت اوليه: 49 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Castle Rackrent (Norton Critical Editions)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780393922417
قيمت اوليه: 5 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Macbeth, Macbeth (Beyond Criticism)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474235549
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
1