شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
45 رکورد یافت شد
حالت نمایش
WOMEN ENTREPRENEURS IN THE GLOBAL MARKETPLACE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848441705
قيمت اوليه: 5,050,000 IRR
قيمت فروش: 3,030,000 IRR
Handbook of Research on Small Business and Entrepreneurship
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849809238
قيمت اوليه: 7,280,000 IRR
قيمت فروش: 6,552,000 IRR
GUIDE TO FASHION ENTREPRENEURSHIP: THE PLAN, THE PRODUCT, THE PROCESS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781609014933
قيمت اوليه: 4,160,000 IRR
قيمت فروش: 3,744,000 IRR
Entrepreneurship for the Creative and Cultural Industries (Mastering Management in the Creative and Cultural Industries)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138019546
قيمت اوليه: 2,132,000 IRR
قيمت فروش: 1,918,800 IRR
Entrepreneurship, Small Business and Public Policy: Evolution and revolution (Routledge-ISBE Masters in Entrepreneurship)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415645416
قيمت اوليه: 2,080,000 IRR
قيمت فروش: 1,872,000 IRR
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SECOND TIER REGIONS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847203595
قيمت اوليه: 3,901,111 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
The Entirepreneur: The All-In-One Entrepreneur-Leader-Manager
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415858663
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Managing Intensity and Play at Work: Transient Relationships
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782545958
قيمت اوليه: 4,495,556 IRR
قيمت فروش: 2,697,000 IRR
Entrepreneurial Creativity in a Virtual World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849808163
قيمت اوليه: 3,380,000 IRR
قيمت فروش: 3,042,000 IRR
Teaching Entrepreneurship to Postgraduates
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781781004746
قيمت اوليه: 3,484,000 IRR
قيمت فروش: 3,135,600 IRR
Global Entrepreneurship: Case Studies of Entrepreneurial Firms Operating around the World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415703246
قيمت اوليه: 2,080,000 IRR
قيمت فروش: 1,872,000 IRR
Handbook of Research on Entrepreneurship and Creativity (Research Handbooks in Business and Management Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783475315
قيمت اوليه: 2,080,000 IRR
قيمت فروش: 1,872,000 IRR