شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Translation and Own-language Activities
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107645783
قيمت اوليه: 1,470,000 IRR
قيمت فروش: 1,323,000 IRR
Teaching and Learning Chinese in Higher Education: Theoretical and Practical Issues (Routledge Chinese Language Pedagogy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138697676
قيمت اوليه: 1,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
German Grammar Made Easy (German Edition)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138120525
قيمت اوليه: 1,150,000 IRR
قيمت فروش: 1,035,000 IRR
THE ROUTLEDGE COURSE IN BUSINESS CHINESE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415668033
قيمت اوليه: 2,327,111 IRR
قيمت فروش: 1,396,000 IRR
Basic German: A Grammar and Workbook
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138788268
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
DEVELOPING WRITING SKILLS IN ITALIAN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415432610
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 420,000 IRR
Speed up your French: Strategies to Avoid Common Errors
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138850002
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Between the Lines: Actively Engaging Readers in the English Classroom
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781475829143
قيمت اوليه: 1,650,000 IRR
قيمت فروش: 1,485,000 IRR
ROUTLEDGE INTRODUCTORY PERSIAN COURSE: FARSI SHIRIN AST,THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415561013
قيمت اوليه: 2,035,000 IRR
قيمت فروش: 1,831,500 IRR
Colloquial Dutch: A Complete Language Course
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138124318
قيمت اوليه: 1,650,000 IRR
قيمت فروش: 1,485,000 IRR
Essential Chinese Vocabulary: Rules and Scenarios
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415745406
قيمت اوليه: 1,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,125,000 IRR
ADVANCED JAPANESE: COMMUNICATION IN CONTEXT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415777087
قيمت اوليه: 1,749,500 IRR
قيمت فروش: 525,000 IRR
12