شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
87 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Questioning, Instructional Strategies, and Classroom Management: A Compendium of Criteria for Best Teaching Practices
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781475838626
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Crosslinguistic Influence and Crosslinguistic Interaction in Multilingual Language Learning
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350036482
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
English Teaching in the Secondary School: Linking theory and practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138780958
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Teaching, Pedagogy, and Learning: Fertile Ground for Campus and Community Innovations
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781475832891
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Learning to Teach Mathematics in the Secondary School: A companion to school experience (Learning to Teach Subjects in the Secondary School Series) (
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138943902
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Your Teacher Training Companion: Essential skills and knowledge for very busy trainees
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138841970
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Thinking Like a Teacher: Preparing New Teachers for Today's Classrooms
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781475833737
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The STEM Coaching Handbook: Working with Teachers to Improve Instruction
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138651036
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
English 5-11: A guide for teachers (Primary 5-11 Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138188402
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Success for Every Student: A Guide to Teaching and Learning
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781475835632
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Learning to Teach Design and Technology Bundle: Learning to Teach Design and Technology in the Secondary School
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138785250
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
Handbook of Research on Science Education, Volume II
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415629553
قيمت اوليه: 77 GBP
قيمت فروش: 61 GBP