شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
35 رکورد یافت شد
حالت نمایش
VYGOTSKY AND SPECIAL NEEDS EDUCATION: RETHINKING SUPPOR
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781441191724
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
CONTEXTUALIZING INCLUSIVE EDUCATION EVALUATING OLD AND
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415478823
قيمت اوليه: 1,342,500 IRR
قيمت فروش: 403,000 IRR
DYSLEXIA IN THE DIGITAL AGE: MAKING IT WORK
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780826438836
قيمت اوليه: 999,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
CREATIVE LEARNING SEN SELLMAN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415570817
قيمت اوليه: 1,056,667 IRR
قيمت فروش: 317,000 IRR
HANDBOOK FOR INCLUSION MANAGERS : STEERING YOUR SCHOOL TOWARDS INCLUSION,A
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415491983
قيمت اوليه: 999,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
MEETING THE NEEDS OF STUDENTS WITH DIVERSE BACKGROUNDS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781855394681
قيمت اوليه: 999,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
LANG FOR LEARNING IN THE 2NDARY SCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415619752
قيمت اوليه: 1,587,008 IRR
قيمت فروش: 952,000 IRR
POSITIVE INTERVENTION FOR PUPILS WHO STRUGGLE AT SCHOOL
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415551939
قيمت اوليه: 999,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
SUPPORTING INCLUSIVE PRACTICE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415578998
قيمت اوليه: 1,099,500 IRR
قيمت فروش: 330,000 IRR
UNDERSTANDING AND PROMOTING ACCESS FOR PEOPLE WITH LEARNING DIFFICULTIES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415479486
قيمت اوليه: 1,149,500 IRR
قيمت فروش: 345,000 IRR
MEETING THE NEEDS OF DISAFFECTED STUDENTS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780826434654
قيمت اوليه: 1,113,043 IRR
قيمت فروش: 334,000 IRR
EQUALITY, PARTICIPATION AND INCLUSION 2 : DIVERSE CONTEXTS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415584241
قيمت اوليه: 1,149,500 IRR
قيمت فروش: 345,000 IRR
123