شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
42 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Math Instruction for Students with Learning Problems
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138924246
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
Teaching Gifted Children with Special Educational Needs: Supporting dual and multiple exceptionality
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138890572
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
DYSLEXIA IN THE DIGITAL AGE: MAKING IT WORK
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780826438836
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
How Autism is Reshaping Special Education: The Unbundling of IDEA
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475834970
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Supporting Young Children with Communication Problems
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138779211
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
MEETING THE NEEDS OF STUDENTS WITH DIVERSE BACKGROUNDS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781855394681
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Serving Students with Special Needs: A Practical Guide for Administrators
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415736084
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
SUPPORTING INCLUSIVE PRACTICE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415578998
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
CONTEXTUALIZING INCLUSIVE EDUCATION EVALUATING OLD AND
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415478823
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
CREATIVE LEARNING SEN SELLMAN
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415570817
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
VYGOTSKY AND SPECIAL NEEDS EDUCATION: RETHINKING SUPPOR
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441191724
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
PSYCHOLOGY FOR INCLUSIVE EDUCATION
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415390507
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP