شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
20 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Engaging with Educational Change: Voices of Practitioner Inquiry
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474250832
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
HANDBOOK OF RESEARCH METHODS ON TRUST (ELGAR ORIGINAL REFERENCE)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857938237
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
RETHINKING THE CASE STUDY IN INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857933331
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Place-Based Methods for Researching Schools (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474242882
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
DOING RESEARCH/READING RESEARCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415376020
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
RESEARCHING PRIMARY EDUCATION: METHODS AND ISSUES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415567527
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Research Methods for Pedagogy (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474242813
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
METACOGNITION IN YOUNG CHILDREN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415463584
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
TACKLING WICKED PROBLEMS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781844079254
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Educational Research: Contemporary Issues and Practical Approaches
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472534705
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
USING ANALYTICAL FRAMEWORKS FOR CLASSROOM RESEARCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415553070
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
HANDBOOK OF RESEARCH ON NEW LITERACIES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780805856521
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
12