شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
15 رکورد یافت شد
حالت نمایش
EDUCATION RESEARCH ON TRIAL POLICY REFORM AND THE CALL FOR SCIENTIFIC RIGOR
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415989893
قيمت اوليه: 1,502,174 IRR
قيمت فروش: 451,000 IRR
DOING YOUR UNDERGRADUATE SOCIAL SCIENCE DISSERTATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415467490
قيمت اوليه: 775,510 IRR
قيمت فروش: 233,000 IRR
Research Methods for Education in the Digital Age (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474245623
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 990,000 IRR
METACOGNITION IN YOUNG CHILDREN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415463584
قيمت اوليه: 1,299,500 IRR
قيمت فروش: 390,000 IRR
Educational Research: Contemporary Issues and Practical Approaches
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472534705
قيمت اوليه: 1,508,000 IRR
قيمت فروش: 1,357,200 IRR
Place-Based Methods for Researching Schools (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474242882
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 990,000 IRR
HANDBOOK OF RESEARCH ON NEW LITERACIES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780805856521
قيمت اوليه: 3,617,391 IRR
قيمت فروش: 1,085,000 IRR
DOING RESEARCH/READING RESEARCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415376020
قيمت اوليه: 1,199,500 IRR
قيمت فروش: 360,000 IRR
RETHINKING THE CASE STUDY IN INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857933331
قيمت اوليه: 1,393,333 IRR
قيمت فروش: 418,000 IRR
TACKLING WICKED PROBLEMS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781844079254
قيمت اوليه: 1,749,500 IRR
قيمت فروش: 525,000 IRR
Research Methods for Pedagogy (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474242813
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 990,000 IRR
HANDBOOK OF RESEARCH METHODS ON TRUST (ELGAR ORIGINAL REFERENCE)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857938237
قيمت اوليه: 1,838,843 IRR
قيمت فروش: 1,103,000 IRR
12