شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
61 رکورد یافت شد
حالت نمایش
HANDBOOK OF UNIVERSITY-WIDE ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847204554
قيمت اوليه: 4,718,367 IRR
قيمت فروش: 1,416,000 IRR
HERE COMES THE BOGEYMAN MELROSE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415617536
قيمت اوليه: 1,216,547 IRR
قيمت فروش: 730,000 IRR
ONLINE COMMUNICATION AND COLLABORATION: A READER
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415564786
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
E-MODERATING
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415881746
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
URBAN HIGH SCHOOLS (HEMMINGS)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415878715
قيمت اوليه: 1,797,562 IRR
قيمت فروش: 1,079,000 IRR
TRANSITIONS AND LEARNING THROUGH THE LIFECOURSE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415481748
قيمت اوليه: 1,199,500 IRR
قيمت فروش: 360,000 IRR
GUIDE TO FUNDRAISING AT HBCUS, A
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415892735
قيمت اوليه: 1,269,668 IRR
قيمت فروش: 762,000 IRR
ARGUMENTATION IN HIGHER EDUCATION: IMPROVING PROFESSIONAL PRACTICE THROUGH THEORY AND RESEARCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415995016
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
IMPROVING LEARNING IN COLLEGE RETHINKING LITERACIES ACR
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415469128
قيمت اوليه: 1,220,408 IRR
قيمت فروش: 366,000 IRR
COLLEGE COST DISEASE, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849806169
قيمت اوليه: 3,250,000 IRR
قيمت فروش: 975,000 IRR
IMPROVING WHAT IS LEARNED AT UNIVERSITY AN EXPLORATION OF THE SOCIAL AND...
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415480161
قيمت اوليه: 1,149,500 IRR
قيمت فروش: 345,000 IRR
IMPROVING LEARNING BY WIDENING PARTICIPATION IN HIGHER EDUCATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415495424
قيمت اوليه: 1,199,500 IRR
قيمت فروش: 360,000 IRR