شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
78 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Meritocracy and the University: Selective Admission in England and the United States
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350051027
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Graduate Attributes in Higher Education: Attitudes on attributes from across the disciplines
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138678026
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Wellness Issues for Higher Education: A Guide for Student Affairs and Higher Education Professionals
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138020979
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Quality in Undergraduate Education: How Powerful Knowledge Disrupts Inequality
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474214490
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Further Wellness Issues for Higher Education: How to Promote Student Health During and After College
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138101029
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Geography of Education: Scale, Space and Location in the Study of Education
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474223249
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 80 GBP
Unexpected Influence: Women Who Helped Shape the Early Community College Movement (Volume 0)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781475828658
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
The Civic University: The Policy and Leadership Challenges
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781784717711
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Academic Identities in Higher Education: The Changing European Landscape
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350011038
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Universities and the Sustainable Development Future: Evaluating Higher-Education Contributions to the 2030 Agenda
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138212534
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Institutional Research and Planning in Higher Education: Global Contexts and Themes
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138021433
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
URBAN HIGH SCHOOLS (HEMMINGS)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415878715
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 20 GBP