شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
159 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Music 3-5 (The Nursery World/Routledge Essential Guides for Early Years Practitioners)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415430579
قيمت اوليه: 889,124 IRR
قيمت فروش: 267,000 IRR
RESPECTING CHILDHOOD
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780826433701
قيمت اوليه: 3,617,391 IRR
قيمت فروش: 1,085,000 IRR
PLAYING OUTDOORS IN THE EARLY YEARS (2ND EDITION)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847065476
قيمت اوليه: 721,739 IRR
قيمت فروش: 217,000 IRR
PARTICIPATORY LEARNING IN THE EARLY YEARS RESEARCH AND
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415989749
قيمت اوليه: 3,895,652 IRR
قيمت فروش: 1,169,000 IRR
REFLECTIVE PLAYWORK
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780826497642
قيمت اوليه: 999,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
SUPPORTING EARLY MATHEMATICAL DEVELOPMENT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415491617
قيمت اوليه: 1,049,500 IRR
قيمت فروش: 315,000 IRR
WORLD YEARBOOK OF EDUCATION 2009 CHILDHOOD STUDIES AND
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415994118
قيمت اوليه: 5,008,695 IRR
قيمت فروش: 1,503,000 IRR
HOW TO SURVIVE YOUR FIRST YEAR IN TEACHING
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847064714
قيمت اوليه: 950,000 IRR
قيمت فروش: 285,000 IRR
THETHINKING CHILD
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781855394728
قيمت اوليه: 1,149,500 IRR
قيمت فروش: 345,000 IRR
LEARNING AND TEACHING EARLY MATH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415995924
قيمت اوليه: 1,830,612 IRR
قيمت فروش: 549,000 IRR
HOW TO BE AN OUTSTANDING CHILDMINDER
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847064967
قيمت اوليه: 720,408 IRR
قيمت فروش: 216,000 IRR
COUNTDOWN TO CREATIVE WRITING STEP BY STEP APPROACH TO
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415468558
قيمت اوليه: 1,387,755 IRR
قيمت فروش: 416,000 IRR