شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
178 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Early Childhood and Neuroscience: Theory, Research and Implications for Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474231909
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
(T)Mary Sheridan's Play in Early Childhood: From Birth to Six Years
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138655911
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Self-Smart: The Little Book with Big Ideas to Help Kids Thrive
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475833065
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Enhancing Learning through Play: A developmental perspective for early years settings
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138671287
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
The Successful Principal: Concrete Strategies and Essential Advice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475837773
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Child-Initiated Play and Learning: Planning for possibilities in the early years
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138688193
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Play in the Early Years
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316631898
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
(T)Family Math Night K-5: Common Core State Standards in Action
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138915541
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Working Together for Children: A Critical Introduction to Multi-Agency Working
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350001152
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
The Beginnings of School Readiness: Foundations of the Infant and Toddler Classroom
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475835885
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Reconsidering Primary Literacy: Enabling Children to Become Critically Literate
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138671911
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Developing Play for the Under 3s: The Treasure Basket and Heuristic Play
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138779198
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP