شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
49 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Political Economy of Public Debt: Three Centuries of Theory and Evidence (New Thinking in Political Economy series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785363375
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
State and Trade: Authority and Exchange in a Global Age
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786430137
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Settlements at the Edge: Remote Human Settlements in Developed Nations (New Horizons in Regional Science series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784711955
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Understanding the Policymaking Process in Developing Countries
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108405515
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
State Capacity and Economic Development: Present and Past (Elements in Political Economy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108439541
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Greed, Corruption, and the Modern State: Essays in Political Economy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784714697
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
International Political Economy in the 21st Century: Contemporary Issues and Analyses
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138808416
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Democratic Transitions in the Arab World
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316615782
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
ECONOMIC READER, AUGELLO, THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415554435
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 57 GBP
State Formation, Regime Change, and Economic Development
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138682818
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Handbook of the International Political Economy of Agriculture and Food (Handbooks of Research on International Political Economy series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786434975
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Elinor Ostrom and the Bloomington School of Political Economy: Polycentricity in Public Administration and Political Science (Volume 1)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780739191002
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP