شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
41 رکورد یافت شد
حالت نمایش
BEYOND THE PROFITS SYSTEM: POSSIBILITIES FOR THE POST-CAPITALIST ERA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848134171
قيمت اوليه: 649,500 IRR
قيمت فروش: 195,000 IRR
SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781439828021
قيمت اوليه: 3,199,500 IRR
قيمت فروش: 960,000 IRR
Handbook of the International Political Economy of Trade (Handbooks of Research on International Political Economy series, #3)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781781954980
قيمت اوليه: 10,175,000 IRR
قيمت فروش: 9,157,500 IRR
THE CASE FOR NON- SOVEREIGNTY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415455503
قيمت اوليه: 4,452,174 IRR
قيمت فروش: 1,336,000 IRR
SCHOFIELD ET AL: POLITICAL ECON 4V
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415576130
قيمت اوليه: 36,250,000 IRR
قيمت فروش: 10,875,000 IRR
Neither Free Trade Nor Protection: A Critical Political Economy of Trade Theory and Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783471928
قيمت اوليه: 3,900,000 IRR
قيمت فروش: 3,510,000 IRR
ECONOMIC READER, AUGELLO, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415554435
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
Handbook of the International Political Economy of Monetary Relations (Handbooks of Research on International Political Economy series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857938367
قيمت اوليه: 8,250,000 IRR
قيمت فروش: 7,425,000 IRR
The Political Economy of U.S. Monetary Policy: How the Federal Reserve Gained Control and Uses It
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138909311
قيمت اوليه: 4,750,000 IRR
قيمت فروش: 4,275,000 IRR
INTERROGATING DEMOCRACY WORLD POLIT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415595315
قيمت اوليه: 4,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
The Political Economy of Iraq: Restoring Balance in a Post-Conflict Society
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782544319
قيمت اوليه: 1,540,000 IRR
قيمت فروش: 924,000 IRR
Global Political Economy: Theory and Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138958746
قيمت اوليه: 2,500,000 IRR
قيمت فروش: 2,250,000 IRR