شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
11 رکورد یافت شد
حالت نمایش
SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT - LIU
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415618960
قيمت اوليه: 2,486,330 IRR
قيمت فروش: 1,492,000 IRR
DOES COMPANY OWNERSHIP MATTER?
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848447974
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 420,000 IRR
FLYING OFF COURSE IV
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415447379
قيمت اوليه: 1,599,500 IRR
قيمت فروش: 480,000 IRR
GLOBAL FOOD PRICES SHOCK AND POOR
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415682985
قيمت اوليه: 6,082,222 IRR
قيمت فروش: 3,649,000 IRR
DEFENCE PROCUREMENT AND INDUSTRY POLICY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415362887
قيمت اوليه: 4,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,200,000 IRR
DEREGULATION, INNOVATION AND MARKET LIBERALIZATION ELECTRICITY REGULATION IN A CONTINUALLY EVOLVING
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415772822
قيمت اوليه: 3,895,652 IRR
قيمت فروش: 1,169,000 IRR
INTERMEDIATE MICROECONOMICS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789814322720
قيمت اوليه: 4,068,142 IRR
قيمت فروش: 2,441,000 IRR
EVOLUTIONARY ECONOMIC GEOGRAPHY LOCATION OF PRODUCTION AND THE EUROPEAN UNION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415423465
قيمت اوليه: 4,465,116 IRR
قيمت فروش: 1,340,000 IRR
MANAGERIAL ECONOMICS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415495172
قيمت اوليه: 1,749,500 IRR
قيمت فروش: 525,000 IRR
Studies in Medium-Run Macroeconomics: Growth, Fluctuations, Unemployment, Inequality and Policies
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789814619578
قيمت اوليه: 6,448,000 IRR
قيمت فروش: 5,803,200 IRR
ENERGIZING MANAGEMENT THROUGH INNOVATION AND ENTREPRENE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415439299
قيمت اوليه: 3,929,825 IRR
قيمت فروش: 1,179,000 IRR
1