شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
12 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Studies in Medium-Run Macroeconomics: Growth, Fluctuations, Unemployment, Inequality and Policies
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814619578
قيمت اوليه: 124 GBP
قيمت فروش: 99 GBP
ENERGIZING MANAGEMENT THROUGH INNOVATION AND ENTREPRENE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415439299
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
DEREGULATION, INNOVATION AND MARKET LIBERALIZATION ELECTRICITY REGULATION IN A CONTINUALLY EVOLVING
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415772822
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
INTERMEDIATE MICROECONOMICS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814322720
قيمت اوليه: 73 GBP
قيمت فروش: 43 GBP
DEFENCE PROCUREMENT AND INDUSTRY POLICY
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415362887
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
DOES COMPANY OWNERSHIP MATTER?
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848447974
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
GLOBAL FOOD PRICES SHOCK AND POOR
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415682985
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 69 GBP
FLYING OFF COURSE IV
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415447379
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Advanced Microeconomic Theory: An Intuitive Approach with Examples (MIT Press)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262035446
قيمت اوليه: 110 USD
قيمت فروش: 99 USD
EVOLUTIONARY ECONOMIC GEOGRAPHY LOCATION OF PRODUCTION AND THE EUROPEAN UNION
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415423465
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
MANAGERIAL ECONOMICS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415495172
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
SUPPLY CHAIN AND TRANSPORT - LIU
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415618960
قيمت اوليه: 47 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
1