شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
16 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Loss Coverage: Why Insurance Works Better with Some Adverse Selection
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107495906
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
VULNERABLE PLACES, VULNERABLE PEOPLE : TRADE LIBERALIZA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780821380994
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 10 USD
MULTINATIONAL ENTERPRISE IN DEVELOPING COUNTRIES, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415492522
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
The Labor-Managed Firm: Theoretical Foundations
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107132979
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
CONFLICT, CHAOS AND CONFUSION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849804486
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
CHINA’S INTEGRATION WITH THE GLOBAL ECONOMY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848442146
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
The Legal and Economic Analysis of the Wto/Fta System (World Scientific Studies in International Economics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789814704342
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
NUCLEAR WEAPONS, JUSTICE AND THE LAW
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857939791
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
PRIVATE STANDARDS AND GLOBAL GOVERNANCE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849808743
قيمت اوليه: 91 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
INTERNATIONAL TRADE, CONSUMER INTERESTS AND REFORM OF T
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415570190
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
TIME ZONES AND TRADE - KIKUCHI
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415593120
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
DETERMINANTS OF CHINESE OUTWARD DIRECT INVESTMENT, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848448964
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
12