شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
CONFLICT, CHAOS AND CONFUSION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849804486
قيمت اوليه: 3,250,000 IRR
قيمت فروش: 975,000 IRR
The Legal and Economic Analysis of the Wto/Fta System (World Scientific Studies in International Economics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789814704342
قيمت اوليه: 5,750,000 IRR
قيمت فروش: 5,175,000 IRR
VULNERABLE PLACES, VULNERABLE PEOPLE : TRADE LIBERALIZA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780821380994
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 420,000 IRR
CHINA’S INTEGRATION WITH THE GLOBAL ECONOMY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848442146
قيمت اوليه: 3,608,163 IRR
قيمت فروش: 1,082,000 IRR
The Economics of International Integration
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781784718121
قيمت اوليه: 2,250,000 IRR
قيمت فروش: 2,025,000 IRR
IMPACT OF CHINA GLOBAL FAROOKI, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415597890
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
INTERNATIONAL TRADE, CONSUMER INTERESTS AND REFORM OF T
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415570190
قيمت اوليه: 5,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,500,000 IRR
Economic Growth and Development: 3rd Edition
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789814733335
قيمت اوليه: 4,050,000 IRR
قيمت فروش: 3,645,000 IRR
DETERMINANTS OF CHINESE OUTWARD DIRECT INVESTMENT, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848448964
قيمت اوليه: 3,250,000 IRR
قيمت فروش: 975,000 IRR
NUCLEAR WEAPONS, JUSTICE AND THE LAW
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857939791
قيمت اوليه: 1,850,000 IRR
قيمت فروش: 555,000 IRR
MULTINATIONAL ENTERPRISE IN DEVELOPING COUNTRIES, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415492522
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,275,000 IRR
TIME ZONES AND TRADE - KIKUCHI
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415593120
قيمت اوليه: 4,750,000 IRR
قيمت فروش: 1,425,000 IRR
12