شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
115 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Dynamics of Coalition Naval Warfare: The Special Relationship at Sea (Corbett Centre for Maritime Policy Studies Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472475039
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Military Ethics and Leadership (International Studies on Military Ethics)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004339583
قيمت اوليه: 176 EUR
قيمت فروش: 149 EUR
On the Uses of Military Power in the Nuclear Age (Center for International Studies, Princeton University)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780691623887
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 27 USD
Wings Over Sinai: The Egyptian Air Force During The Sinai War, 1956 (Middle East@War)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781911096610
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Air Power in the Maritime Environment: The World Wars
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781409429074
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Army: An Illustrated History
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780760347232
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Russia's Air-launched Weapons: Russian-made Aircraft Ordnance Today
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780997309218
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Peace and Conflict 2016
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857438437
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
The Good Drone (Emerging Technologies, Ethics and International Affairs)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472451118
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
The Handbook of the International Law of Military Operations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198813644
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 34 GBP
Private Military and Security Contractors: Controlling the Corporate Warrior
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442260221
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Drones and the Ethics of Targeted Killing
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442231566
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 12 GBP