شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
34 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Tourism and Development in the Developing World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138921740
قيمت اوليه: 1,612,000 IRR
قيمت فروش: 1,450,800 IRR
Handbook of Teaching and Learning in Tourism
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781784714796
قيمت اوليه: 11,000,000 IRR
قيمت فروش: 9,900,000 IRR
Heritage Cuisines: Traditions, identities and tourism
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138805064
قيمت اوليه: 4,628,000 IRR
قيمت فروش: 4,165,200 IRR
The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415662482
قيمت اوليه: 7,176,000 IRR
قيمت فروش: 6,458,400 IRR
Environment and Tourism (Routledge Introductions to Environment: Environment and Society Texts)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138785762
قيمت اوليه: 1,550,000 IRR
قيمت فروش: 1,395,000 IRR
The Practice of Sustainable Tourism: Resolving the Paradox
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415749398
قيمت اوليه: 4,940,000 IRR
قيمت فروش: 4,446,000 IRR
Travels Through Turkey In Asia, The Holy Land, Arabia, Egypt And Other Parts Of The World ...
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781295043835
قيمت اوليه: 1,120,000 IRR
قيمت فروش: 672,000 IRR
Hotels and Resorts: An investor's guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138853744
قيمت اوليه: 2,250,000 IRR
قيمت فروش: 2,025,000 IRR
Yearbook of Tourism Statistics, Data 2008 2012 (2014 Edition) - Anuario de estadيsticas de turismo, 2008 2012 (Ediciَn 2014) - Annuaire des statistiq
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789284415908
قيمت اوليه: 7,875,000 IRR
قيمت فروش: 7,087,500 IRR
Managing Sustainable Tourism: A legacy for the future
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138918641
قيمت اوليه: 1,872,000 IRR
قيمت فروش: 1,684,800 IRR
Entrepreneurialism and Tourism in Contemporary Vietnam
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739173305
قيمت اوليه: 2,400,000 IRR
قيمت فروش: 2,160,000 IRR
Compendium of Tourism Statistics, Data 2008 - 2012, 2014 Edition - Compendio de estadيsticas de turismo, 2008 - 2012 (Ediciَn 2014) - Compendium des
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789284415922
قيمت اوليه: 5,625,000 IRR
قيمت فروش: 5,062,500 IRR
123