شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
45 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Maximizing the Benefits of Mega Events for Tourism Development
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284418916
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
Hospitality Marketing
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138927483
قيمت اوليه: 39 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
Yearbook of Tourism Statistics, Data 2008 2012 (2014 Edition) - Anuario de estadيsticas de turismo, 2008 2012 (Ediciَn 2014) - Annuaire des statistiq
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284415908
قيمت اوليه: 175 EUR
قيمت فروش: 148 EUR
UNWTO/GTERC Annual Report on Asia Tourism Trends
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284419104
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
Visitor Attractions and Events: Locations and linkages (Routledge Advances in Event Research Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138824713
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
The Decision-making Process of Meetings, Congresses, Conventions and Incentives Organizers
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284416851
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
Regional Conference on Investing in Tourism for an Inclusive Future: Challenges and Opportunities
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284418671
قيمت اوليه: 10 EUR
قيمت فروش: 8 EUR
Worldwide Destinations: The geography of travel and tourism (Volume 1)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138901810
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 33 GBP
Compendium of Tourism Statistics, Data 2008 - 2012, 2014 Edition - Compendio de estadيsticas de turismo, 2008 - 2012 (Ediciَn 2014) - Compendium des
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284415922
قيمت اوليه: 125 EUR
قيمت فروش: 106 EUR
Overview of the Meetings Industry in Asia
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284418558
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
The Practice of Sustainable Tourism: Resolving the Paradox
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415749398
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
STUDY OF TOURISM, THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415482172
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 22 GBP