شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
251 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Leadership Team Coaching: Developing Collective Transformational Leadership
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749478490
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Nutrition for Sport, Fitness and Health
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781450414876
قيمت اوليه: 129 USD
قيمت فروش: 109 USD
Football Biomechanics (Routledge Research in Football)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138195127
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Modern Art of High Intensity Training Poster, The: The Snatch
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781492559870
قيمت اوليه: 17 USD
قيمت فروش: 14 USD
Plyometric Anatomy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781492533498
قيمت اوليه: 25 USD
قيمت فروش: 21 USD
Sport Psychology for Young Athletes
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138682399
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
NSCA's Essentials of Tactical Strength and Conditioning
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781450457309
قيمت اوليه: 89 USD
قيمت فروش: 75 USD
When Race, Religion, and Sport Collide: Black Athletes at BYU and Beyond (Perspectives on a Multiracial America)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442217898
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Football Fandom in Italy and Beyond: Community through Media and Performance (Sport in the Global Society ? Contemporary Perspectives)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138701823
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
NSCA's Essentials of Training Special Populations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780736083300
قيمت اوليه: 89 USD
قيمت فروش: 75 USD
Football Fans, Rivalry and Cooperation (Routledge Research in Sport, Culture and Society)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138210455
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Sports Coaching: The Basics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138890886
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 15 GBP