شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
229 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Neuroscience for Coaches: How to Use the Latest Insights for the Benefit of Your Clients
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749480707
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Running Flow
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781492535720
قيمت اوليه: 22 USD
قيمت فروش: 18 USD
Physical Activity and Educational Achievement: Insights from Exercise Neuroscience (ICSSPE Perspectives)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138234970
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Outdoor Leadership 2nd Edition: Theory and Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781492514626
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 55 USD
The Role of the Professional Football Manager (Routledge Research in Sport, Culture and Society)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138697737
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Physical Activity and the Abdominal Viscera: Responses in Health and Disease (Routledge Research in Physical Activity and Health)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138741386
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Plyometric Anatomy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781492533498
قيمت اوليه: 25 USD
قيمت فروش: 21 USD
Understanding International Sport Organisations: Principles, power and possibilities
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138820494
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Sports Coaching: The Basics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138890886
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Redemption Song: Muhammad Ali and the Spirit of the Sixties
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786632425
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Faster, Fitter, Happier: 75 questions with a Sport Psychologist
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138696136
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Technology in Physical Activity and Health Promotion (Routledge Research in Physical Activity and Health)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138695764
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP