شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
145 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Emancipation and History, The Return of Social Theory (Studies in Critical Social Sciences)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004348752
قيمت اوليه: 104 EUR
قيمت فروش: 88 EUR
Mobilizing Public Sociology: Scholars, Activists, and Latin@ Migrants Converse on Common Ground (Studies in Critical Social Sciences)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004221093
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 84 EUR
The Cambridge Handbook of Sociology 2 Volume Hardback Set
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107099746
قيمت اوليه: 290 GBP
قيمت فروش: 232 GBP
From Benito Mussolini to Hugo Chavez: Intellectuals and a Century of Political Hero Worship
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107415072
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Mobilizing without the Masses: Control and Contention in China (Cambridge Studies in Contentious Politics)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108430418
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
The Paradox of Vulnerability: States, Nationalism, and the Financial Crisis (Princeton Studies in Global and Comparative Sociology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780691163253
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 27 USD
Identifying a Free Society: Conditions and Indicators (Studies in Critical Social Sciences)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004342965
قيمت اوليه: 146 EUR
قيمت فروش: 124 EUR
Schooling and Society: Myths of Mass Education
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316610541
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Unequal Health: How Inequality Contributes to Health or Illness (Volume 3)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442248502
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Juvenile Delinquency
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442271944
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Social Suffering: Sociology, Psychology, Politics (Essex Studies in Contemporary Critical Theory)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786600738
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Research Methods: The Basics: 2nd edition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138693999
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 14 GBP