شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
95 رکورد یافت شد
حالت نمایش
MORAL PANIC AND THE POLITICS OF ANX
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415555562
قيمت اوليه: 1,599,500 IRR
قيمت فروش: 480,000 IRR
RAPID CLIMATE CHANGE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415892032
قيمت اوليه: 399,500 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
DIALECTIC AND DIFFERENCE (ONTOLOGICAL EXPLORATIONS)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415560368
قيمت اوليه: 1,399,500 IRR
قيمت فروش: 420,000 IRR
FRONTIERS OF EMBEDDED MUSLIM COMMUN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415668880
قيمت اوليه: 3,250,000 IRR
قيمت فروش: 975,000 IRR
BEHIND THE CRISIS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004189942
قيمت اوليه: 4,455,000 IRR
قيمت فروش: 1,337,000 IRR
GLOBALIZING DISSENT ESSAYS ON ARUNDHATI ROY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415995597
قيمت اوليه: 3,895,652 IRR
قيمت فروش: 1,169,000 IRR
LIT,MIGRATION & THE 'WAR ON TERROR'
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415669290
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
THEORY OF AFRICAN AMERICAN, A
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415883580
قيمت اوليه: 1,299,500 IRR
قيمت فروش: 390,000 IRR
LOVE OR GREATNESS (ROUTLEDGE REVIVALS)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415570749
قيمت اوليه: 4,491,200 IRR
قيمت فروش: 1,347,000 IRR
FEMALE OFFENDERS OF INTIMATE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415681278
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
RIGHTS OF PASSAGE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415575614
قيمت اوليه: 3,750,000 IRR
قيمت فروش: 1,125,000 IRR
SOCIAL MOVEMENTS AND ACTIVISM IN THE USA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415461597
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR