شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
28 رکورد یافت شد
حالت نمایش
SOCIOLOGY WORK AND ORGANIZATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415681094
قيمت اوليه: 1,850,661 IRR
قيمت فروش: 1,110,000 IRR
Contested Issues in the Evaluation of Child Sexual Abuse: A Response to Questions Raised in Kuehnle and Connell's Edited Volume
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138774858
قيمت اوليه: 5,225,000 IRR
قيمت فروش: 4,702,500 IRR
Research Methods in Child Welfare
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780231141314
قيمت اوليه: 1,600,000 IRR
قيمت فروش: 1,440,000 IRR
MODES OF SOCIAL IDENTIFICATION & DI
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415685672
قيمت اوليه: 3,250,000 IRR
قيمت فروش: 975,000 IRR
Working Ethically in Child Protection
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415729345
قيمت اوليه: 1,612,000 IRR
قيمت فروش: 1,450,800 IRR
Emotional Abuse of Children: Essential Information
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138831797
قيمت اوليه: 1,196,000 IRR
قيمت فروش: 1,076,400 IRR
RETIREE HEALTH PLANS IN THE PUBLIC SECTOR
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848447585
قيمت اوليه: 2,997,500 IRR
قيمت فروش: 900,000 IRR
Key Debates in Social Work and Philosophy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415744546
قيمت اوليه: 1,664,000 IRR
قيمت فروش: 1,497,600 IRR
Social Work and Social Policy: An Introduction
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138017573
قيمت اوليه: 1,352,000 IRR
قيمت فروش: 1,216,800 IRR
SOCIAL CARE WITH AFRICAN FAMILIES IN THE UK
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415482943
قيمت اوليه: 1,149,500 IRR
قيمت فروش: 345,000 IRR
Building Effective Social Work Teams
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472480828
قيمت اوليه: 1,750,000 IRR
قيمت فروش: 1,575,000 IRR
Self-help for Trauma Therapists: A Practitioner's Guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138898288
قيمت اوليه: 1,350,000 IRR
قيمت فروش: 1,215,000 IRR
123