شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
28 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Social Workers' Toolbox: Sustainable Multimethod Social Work
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138934344
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Research Methods in Child Welfare
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231141314
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 36 USD
The Social Work Student's Research Handbook
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138910829
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Research Handbook on Work and Well-Being (Research Handbooks in Business and Managementseries)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785363252
قيمت اوليه: 170 GBP
قيمت فروش: 136 GBP
Working Ethically in Child Protection
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415729345
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
CULTURALLY COMPETENT PRACTICE: A FRAMEWORK FOR UNDERSTANDING, INTERNATIONAL EDITION
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780840034441
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Key Debates in Social Work and Philosophy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415744546
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Self-help for Trauma Therapists: A Practitioner's Guide
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138898288
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Contested Issues in the Evaluation of Child Sexual Abuse: A Response to Questions Raised in Kuehnle and Connell's Edited Volume
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138774858
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Professional Leadership for Social Work Practitioners and Educators
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472467539
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Mental Health Social Work in Context (Student Social Work)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138905719
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
CASH FOR CHILDCARE : THE CONSEQUENCES FOR CARING MOTHER
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849804233
قيمت اوليه: 59 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
123