شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
318 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Beyond Evolutionary Psychology: How and Why Neuropsychological Modules Arise (Culture and Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107661417
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Prevention and Recovery from Eating Disorders in Type 1 Diabetes: Injecting Hope
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138890657
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Synaesthesia and Individual Differences
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107480001
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Emotional Lives: Dramas of Identity in an Age of Mass Media (Studies in Emotion and Social Interaction)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780521820141
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Psychological Testing and Assessment
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780190305208
قيمت اوليه: 61 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
The Cambridge Handbook of Consumer Psychology (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107641426
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Invisible Mind: Flexible Social Cognition and Dehumanization (MIT Press)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262035965
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 36 USD
Psychologizing: A Personal, Practice-Based Approach to Psychology
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442268739
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Cambridge Handbook of Creativity across Domains (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107526662
قيمت اوليه: 76 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Mobile Phone Behavior
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107561946
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Psychology Research Methods: Connecting Research to Students' Lives
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107461116
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
The Cambridge Handbook of Meeting Science (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107646940
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP