شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
158 رکورد یافت شد
حالت نمایش
STATISTICS IN PLAIN ENGLISH 3E
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415872911
قيمت اوليه: 997,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
PORTRAITS OF PIONEERS IN DEVELOPMEN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848728967
قيمت اوليه: 1,585,968 IRR
قيمت فروش: 952,000 IRR
COMMUNITY PSYCHOLOGY: LINKING INDIVIDUALS AND COMMUNITIES, INTERNATIONAL EDITION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781111726409
قيمت اوليه: 2,549,500 IRR
قيمت فروش: 765,000 IRR
MODELING WORD RECOG & READING ALOUD
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848727274
قيمت اوليه: 2,099,500 IRR
قيمت فروش: 630,000 IRR
EXPLAINING INDIVIDUAL DIFF IN READ
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848729360
قيمت اوليه: 2,249,500 IRR
قيمت فروش: 675,000 IRR
ELECUDATING THE NEURAL BASIS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781841698311
قيمت اوليه: 1,374,445 IRR
قيمت فروش: 412,000 IRR
INDIVIUAL DIFFERENCES & SOCIAL INFL
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848727342
قيمت اوليه: 1,599,500 IRR
قيمت فروش: 480,000 IRR
THE MADNESS OF WOMEN: MYTH AND EXPERIENCE (WOMEN AND PSYCHOLOGY)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415339285
قيمت اوليه: 1,099,500 IRR
قيمت فروش: 330,000 IRR
PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN THE COURTROOM : CONSENSUS AND CONTROVERSY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781606232514
قيمت اوليه: 1,897,674 IRR
قيمت فروش: 569,000 IRR
NATIONAL ID & IN-OUTGROUP, CHILDREN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848727427
قيمت اوليه: 1,299,500 IRR
قيمت فروش: 390,000 IRR
METHODS TOWARD A SCIENCE OF BEHAVIOR AND EXPERIENCE, INTERNATIONAL EDITION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781111726126
قيمت اوليه: 2,099,500 IRR
قيمت فروش: 630,000 IRR
INTRODUCTION TO MULTILEVEL MODELING TECHNIQUES SECOND EDITION,AN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781841697567
قيمت اوليه: 1,804,082 IRR
قيمت فروش: 541,000 IRR