شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
282 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Incitement to Terrorism (Nijhoff Law Specials)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004359819
قيمت اوليه: 75 EUR
قيمت فروش: 63 EUR
Soft War: The Ethics of Unarmed Conflict
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107584785
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
The Environment and International Relations (Themes in International Relations)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107671713
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Emotions in International Politics: Beyond Mainstream International Relations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107534483
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject (The Macat Library)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781912128549
قيمت اوليه: 6 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Japan, South Korea, and the United States Nuclear Umbrella: Deterrence After the Cold War (Contemporary Asia in the World)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231157995
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 27 USD
Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107514515
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Theory and Practice in Policy Analysis: Including Applications in Science and Technology
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316636206
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Liberal Socialism (Princeton Legacy Library)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780691603414
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 27 USD
Scorecard Diplomacy: Grading States to Influence their Reputation and Behavior
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316649138
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Holy Wars and Holy Alliance: The Return of Religion to the Global Political Stage (Religion, Culture, and Public Life)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231174626
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 31 USD
The Ideology of Failed States: Why Intervention Fails
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316629581
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP