شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
414 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Categories for the Working Philosopher
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198748991
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics (Value Inquiry Book Series / Central European Value Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004347779
قيمت اوليه: 49 EUR
قيمت فروش: 41 EUR
Nancy and Visual Culture (Critical Connections)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474425810
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
French Philosophy Today: New Figures of the Human in Badiou, Meillassoux, Malabou, Serres and Latour (The Edinburgh History of Women's Periodical Cul
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474425834
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Logic: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198811701
قيمت اوليه: 8 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Not in the Spaces we Know: An Exploration of Science Fiction and the Bible (Perspectives on Hebrew Scriptures and its Contexts)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781463206949
قيمت اوليه: 95 USD
قيمت فروش: 80 USD
Glimpse of Light: New Meditations on First Philosophy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474279482
قيمت اوليه: 11 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Mereology: A Philosophical Introduction
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472583666
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Phenomenology of Perception: Theories and Experimental Evidence (Value Inquiry / Cognitive Science)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004309357
قيمت اوليه: 69 EUR
قيمت فروش: 58 EUR
Heidegger, Morality and Politics: Questioning the Shepherd of Being
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108419796
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Models of Decision-Making: Simplifying Choices
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107434783
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Philosophy After Nature
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786603869
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP