شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
161 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Media and the Experience of Social Change: The Arab World
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786604224
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Law of Public Communication
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138047815
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
The Manual of Strategic Planning for Cultural Organizations: A Guide for Museums, Performing Arts, Science Centers, Public Gardens, Heritage Sites, L
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781538101315
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Media Control: News as an Institution of Power and Social Control
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501320132
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Business of Sports: Off the Field, in the Office, on the News (Routledge Communication)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138913202
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
The Professional Actor's Handbook: From Casting Call to Curtain Call
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442277724
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Social Media: Principles and Applications
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498520904
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Media Law and Ethics (Routledge Communication Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138282469
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Principles of Public Speaking
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138233898
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy, and Security
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780691176543
قيمت اوليه: 23 USD
قيمت فروش: 20 USD
Young People and the Future of News: Social Media and the Rise of Connective Journalism (Communication, Society and Politics)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316640722
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Future-Proofing the News: Preserving the First Draft of History
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442267121
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP