شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
141 رکورد یافت شد
حالت نمایش
MAKING THE UNIVERSITY MATTER (SHAPING INQUIRY IN CULTURE, COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415782401
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
DESIGNING FOR NEWSPAPERS & MAGAZINE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415666541
قيمت اوليه: 1,163,653 IRR
قيمت فروش: 698,000 IRR
HANDBOOK OF COMMUNICATION ETHICS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415994644
قيمت اوليه: 8,000,000 IRR
قيمت فروش: 2,400,000 IRR
TELETECHNOLOGIES, PLACE AND COMMUNITY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415875950
قيمت اوليه: 4,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,200,000 IRR
TELEVISION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415883283
قيمت اوليه: 2,750,222 IRR
قيمت فروش: 1,650,000 IRR
COMMENTARY ON THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004149182
قيمت اوليه: 3,285,000 IRR
قيمت فروش: 1,971,000 IRR
MEDIA TODAY : AN INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415876087
قيمت اوليه: 2,625,000 IRR
قيمت فروش: 788,000 IRR
TV CRITICS AND POPULAR CULTURE: A HISTORY OF BRITISH TELEVISION CRITICISM (INTERNATIONAL LIBRARY OF CULTURAL STUDIES)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848853195
قيمت اوليه: 2,725,000 IRR
قيمت فروش: 818,000 IRR
CONFRONTING THE BORDERS OF MEDIEVAL ART
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004207493
قيمت اوليه: 4,455,000 IRR
قيمت فروش: 1,337,000 IRR
BOLLYWOOD IN THE AGE OF NEW MEDIA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748641024
قيمت اوليه: 3,250,000 IRR
قيمت فروش: 975,000 IRR
TRANSNATIONAL TELEVISION HISTORY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415698603
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
GLOBAL DESIGN HISTORY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415572873
قيمت اوليه: 1,099,500 IRR
قيمت فروش: 330,000 IRR