شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
111 رکورد یافت شد
حالت نمایش
PRACTICE OF GOVERN PUBLIC RELAT, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781439834657
قيمت اوليه: 2,432,988 IRR
قيمت فروش: 1,460,000 IRR
RESEARCH COMPANION TO CORRUPTION IN ORGANIZATIONS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847208927
قيمت اوليه: 6,661,224 IRR
قيمت فروش: 1,998,000 IRR
CULTURAL MYTHOLOGY AND GLOBAL LEADERSHIP
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849801805
قيمت اوليه: 1,850,000 IRR
قيمت فروش: 555,000 IRR
IN SEARCH OF RESEARCH EXCELLENCE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849807623
قيمت اوليه: 4,497,500 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
WORK ENGAGEMENT: A HANDBOOK OF ESSENTIAL THEORY AND RESEARCH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781841697369
قيمت اوليه: 1,747,500 IRR
قيمت فروش: 524,000 IRR
ENTREPRENEURSHIP AND RELIGION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847205728
قيمت اوليه: 6,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,950,000 IRR
VAL ADD DEC MKG MGRS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781420075724
قيمت اوليه: 5,394,390 IRR
قيمت فروش: 3,237,000 IRR
APPLYING LEAN IN HEALTHCARE: A COLLECTION OF INTERNATIO
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781439827390
قيمت اوليه: 1,649,500 IRR
قيمت فروش: 495,000 IRR
FULL RANGE LEADERSHIP DEVELOPMENT : PATHWAYS FOR PEOPLE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848728066
قيمت اوليه: 999,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
HANDBOOK OF RESEARCH ON NEW VENTURE CREATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847200952
قيمت اوليه: 7,000,000 IRR
قيمت فروش: 2,100,000 IRR
CONTEMPORARY MICROENTERPRISE : CONCEPTS AND CASES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848449527
قيمت اوليه: 3,997,500 IRR
قيمت فروش: 1,200,000 IRR
MANAGERIAL DECISION MAKING (THE INTERNATIONAL LIBRARY O
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848441019
قيمت اوليه: 9,750,000 IRR
قيمت فروش: 2,925,000 IRR