شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
140 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Handbook of Organizational Politics: Looking Back and to the Future, Second Edition (Research Handbooks in Business and Management series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781784713508
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
The Nonprofit Risk Book
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781501515163
قيمت اوليه: 43 EUR
قيمت فروش: 36 EUR
The Cambridge Handbook of Workplace Training and Employee Development (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107450493
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Managing Conflict: A Practical Guide to Resolution in the Workplace
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749480882
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Knowledge Management in Theory and Practice (MIT Press)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780262036870
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 58 USD
Motivation and Performance: A Guide to Motivating a Diverse Workforce
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749478131
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Managing Open Innovation in SMEs
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107421332
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Supply Chain Risk Management: Understanding Emerging Threats to Global Supply Chains
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749480158
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
How to Get Published in the Best Management Journals
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786437617
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Rethinking Reputational Risk: How to Manage the Risks that can Ruin Your Business, Your Reputation and You
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749477363
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
People with Purpose: How Great Leaders Use Purpose to Build Thriving Organizations
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749476953
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Design Management: The Essential Handbook
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749478414
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP