شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
140 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Exceptional Talent: How to Attract, Acquire and Retain the Very Best Employees
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749479732
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Learning for Organizational Development: How to Design, Deliver and Evaluate Effective L&D
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749477448
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Women in Management: A Framework for Sustainable Work-Life Integration
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138202184
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Experiments in Public Management Research: Challenges and Contributions
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316614235
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Learning Technologies in the Workplace: How to Successfully Implement Learning Technologies in Organizations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749476403
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Strategic Analysis: A Creative and Cultural Industries Perspective (Mastering Management in the Creative and Cultural Industries)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138185272
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
High Impact Fee Negotiation and Management for Professionals: How to Get, Set, and Keep the Fees You're Worth
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749477387
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Cambridge Handbook of Workplace Training and Employee Development (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107450493
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Philospphy and Public Administration
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784718435
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
How to Get Published in the Best Management Journals
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786437617
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Unraveling the Mysteries of Case Study Research: A Guide for Business and Management Students
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786437235
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749476779
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP