شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
201 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Essential Skills in Arabic: From Intermediate to Advanced
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474401500
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
The Student's Guide to Shakespeare
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474413534
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Thomas Mann and Shakespeare: Something Rich and Strange (New Directions in German Studies)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781501336089
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Nasser in the Egyptian Imaginary (Edinburgh Studies in Modern Arabic Literature)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474432184
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Women and Shakespeare in the Eighteenth Century
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107694002
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Literature and Truth: Imaginative Writing As a Medium for Ideas (Costerus New Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004356849
قيمت اوليه: 116 EUR
قيمت فروش: 98 EUR
Shakespeare and Millennial Fiction
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107171725
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Omar Khayyam: The Persian Text with Paraphrase, and the First and Fourth Editions of Fitzgerald's Translation (Routledge Library Editions: Persia) (V
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138059382
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Literature, Ethics, and the Emotions
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107185951
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
The Contemporary British Novel Since 2000
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474403733
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Arabic Literature for the Classroom: Teaching Methods, Theories, Themes and Texts
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138211971
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Selected Essays on Intermediality by Werner Wolf (1992?2014): Theory and Typology, Literature-Music Relations, Transmedial Narratology, Miscellaneous
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004346635
قيمت اوليه: 170 EUR
قيمت فروش: 144 EUR