شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
147 رکورد یافت شد
حالت نمایش
EU Internet Law: Second Edition (Elgar European Law series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784717957
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 80 GBP
Why Environmental Policies Fail
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107546745
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Research Handbook on International Courts and Tribunals (Research Handbooks in International Law Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781005019
قيمت اوليه: 160 GBP
قيمت فروش: 128 GBP
Handbook on the Politics of International Law (Research Handbooks in International Law Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783473977
قيمت اوليه: 170 GBP
قيمت فروش: 136 GBP
Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom: To be Fully Human (Law and Religion)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138647152
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Research Handbook on International Law and Cyberspace (Research Handbooks in International Law series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786437587
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Mediation: A Practical Guide for Lawyers
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474420259
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
The Codification of Islamic Criminal Law in the Sudan: Penal Codes and Supreme Court Case Law Under Numayri and al-Bashir (Studies in Islamic Law and
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004347434
قيمت اوليه: 149 EUR
قيمت فروش: 126 EUR
Human Trafficking: The Complexities of Exploitation
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474428385
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Social Security Handbook 2017: Overview of Social Security Programs
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781598888997
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
International Biolaw and Shared Ethical Principles: The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472483980
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
A Critique of Proportionality and Balancing
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107175068
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP