شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
250 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Early Modern English (Mouton Reader)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110522778
قيمت اوليه: 30 EUR
قيمت فروش: 25 EUR
Syntactic Analysis: An HPSG-based Approach (Cambridge Textbooks in Linguistics)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107614123
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Faces of English Education: Students, Teachers, and Pedagogy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138201590
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Learning to Read across Languages and Writing Systems
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107095885
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Ten Lectures on Cognitive Linguistics (Distinguished Lectures in Cognitive Linguistics)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004331372
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 84 EUR
An Introduction to Sociolinguistics (Learning about Language)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138845015
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Normative Language Policy: Ethics, Politics, Principles
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107143166
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
The Wonders of Language: Or How to Make Noises and Influence People
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316604410
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Story of Be: A Verb's-Eye View of the English Language
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198791096
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Old English (Mouton Reader)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110522730
قيمت اوليه: 30 EUR
قيمت فروش: 25 EUR
Cineliteracy: Learning Languages Through Short Films
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138798946
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Studies in Japanese and Korean Historical and Theoretical Linguistics and Beyond (Languages of Asia) (English, Japanese and Korean Edition)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004350854
قيمت اوليه: 105 EUR
قيمت فروش: 89 EUR