شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
661 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics, and Identities (Eurasian Studies Library)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004306806
قيمت اوليه: 121 EUR
قيمت فروش: 102 EUR
Dreams of a Refugee
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472943835
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Interpreting Islam in China: Pilgrimage, Scripture, and Language in the Han Kitab (AAR ACADEMY SER)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780190634346
قيمت اوليه: 64 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
British Muslims: New Directions in Islamic Thought, Creativity and Activism
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474432764
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Early Islamic Law in Basra in the 2nd/8th Century: Aqwal Qatadah B. Da'amah Al-sadusi (Islamic History and Civilization)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004339477
قيمت اوليه: 127 EUR
قيمت فروش: 107 EUR
Islam and Modernity (Critical Concepts in Sociology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138930827
قيمت اوليه: 900 GBP
قيمت فروش: 720 GBP
Burying Jihadis: Bodies Between State, Territory, and Identity
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849048859
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Ibrahim-i Gulshani and the Khalwati-gulshani Order: Power Brokers in Ottoman Egypt (Studies on Sufism)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004341012
قيمت اوليه: 129 EUR
قيمت فروش: 109 EUR
Islam in India: or the Qanun-i-Islam The Customs of the Musalmans of India (Routledge Library Editions: International Islam) (Volume 1)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138232495
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Hebrew Texts in Jewish, Christian and Muslim Surroundings (Studia Semitica Neerlandica)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004343306
قيمت اوليه: 110 EUR
قيمت فروش: 93 EUR
Imagining the Arabs: Arab Identity and the Rise of Islam (Music and the Moving Image)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474426435
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Islam in Tropical Africa (Routledge Library Editions: International Islam)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138232754
قيمت اوليه: 99 GBP
قيمت فروش: 79 GBP