شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
472 رکورد یافت شد
حالت نمایش
WOMEN UNDER ISLAM
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845113865
قيمت اوليه: 2,975,000 IRR
قيمت فروش: 893,000 IRR
ISLAMIC TRADITIONS AND MUSLIM YOUTH IN NORWAY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004178908
قيمت اوليه: 6,705,000 IRR
قيمت فروش: 2,012,000 IRR
ISLAM AND LITERALISM
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748689866
قيمت اوليه: 1,350,540 IRR
قيمت فروش: 810,000 IRR
ISLAMOPHOBIA - HELBLING
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415594448
قيمت اوليه: 4,500,000 IRR
قيمت فروش: 2,700,000 IRR
ISLAMIST RHETORIC: LANGUAGE AND CULTURE IN CONTEMPORARY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415574402
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,275,000 IRR
SOVEREIGNTY AFTER EMPIRE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748668557
قيمت اوليه: 1,274,955 IRR
قيمت فروش: 765,000 IRR
METHOD, STRUCTURE, AND DEVELOPMENT IN AL-FARABIS COSMOLOGY (ISLAMIC PHILOSOPHY, THEOLOGY AND SCIENCE)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004206151
قيمت اوليه: 7,727,778 IRR
قيمت فروش: 4,637,000 IRR
WANDERING LONELY IN A CROWD: REFLECTIONS ON THE MUSLIM
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847740243
قيمت اوليه: 399,500 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
ETHNOGRAPHIES OF ISLAM
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748689842
قيمت اوليه: 1,350,540 IRR
قيمت فروش: 810,000 IRR
The Complete Illustrated Guide to Islam: A Comprehensive Guide To The History, Philosophy And Practice Of Islam Around The World, With More Than 500 B
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781846815140
قيمت اوليه: 600,000 IRR
قيمت فروش: 540,000 IRR
MUSLIMS AND JEWS IN FRANCE: HISTORY OF A CONFLICT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780691125817
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 1,260,000 IRR
Muslim Political Participation in Europe
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748646944
قيمت اوليه: 4,400,000 IRR
قيمت فروش: 2,640,000 IRR