شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
120 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Stealth Altruism: Forbidden Care as Jewish Resistance in the Holocaust
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781412865609
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Holocaust Remembrance between the National and the Transnational: The Stockholm International Forum and the First Decade of the International Task Fo
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350022430
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Saladin, the Almohads and the Banu Ghaniya: The Contest for North Africa, 12th and 13th Centuries
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004296206
قيمت اوليه: 79 EUR
قيمت فروش: 67 EUR
The Cold War 1949-2016 (Seminar Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138999015
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Muhammad Ali: A Man of Many Voices
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138023062
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
In Search of Kings and Conquerors: Gertrude Bell and the Archaeology of the Middle East
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848854987
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Causes of War and the Spread of Peace: But Will War Rebound?
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198795025
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
The Medieval Chronicle X
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004311916
قيمت اوليه: 75 EUR
قيمت فروش: 63 EUR
Julius Caesar Scaliger, Renaissance Reformer of Aristotelianism: A Study of His Exotericae Exercitationes (History of Science and Medicine Library /
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004310094
قيمت اوليه: 104 EUR
قيمت فروش: 88 EUR
Women in the Holocaust: A Feminist History
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780199608683
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
John Buridan, Quaestiones Super Octo Libros Physicorum Aristotelis: Secundum Ultimam Lecturam
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004131651
قيمت اوليه: 172 EUR
قيمت فروش: 146 EUR
Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316631980
قيمت اوليه: 37 USD
قيمت فروش: 29 USD