شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
44 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Climate Change and Human Mobility: Challenges to the Social Sciences
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316635254
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Research Handbook on Climate Change and Trade Law (Research Handbooks in Climate Law)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783478439
قيمت اوليه: 195 GBP
قيمت فروش: 156 GBP
GEOGRAPHY OF CLIMATE CHANGE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415696623
قيمت اوليه: 140 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Climate Change Litigation: Regulatory Pathways to Cleaner Energy (Cambridge Studies in International and Comparative Law)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316641071
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Research Handbook on Climate Change Mitigation Law (Research Handbooks in Environmental Law series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784710200
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
RESPONDING TO CLIMATE CHANGE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857939951
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Reframing Climate Change: Constructing ecological geopolitics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138794375
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Research Handbook on Climate Governance
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783470594
قيمت اوليه: 210 GBP
قيمت فروش: 168 GBP
The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation (New Horizons in Environmental Politics series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784714925
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
The Climate Resilient Organization: Adaptation and Resilience to Climate Change and Weather Extremes
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786433398
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
ECONOMIC INCENTIVES FOR STORMWATER
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439845608
قيمت اوليه: 86 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
INNOVATION, MARKETS AND SUSTAINABLE ENERGY :THE CHALLENGE OF HYDROGEN AND FUEL CELLS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848441071
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP