شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
315 رکورد یافت شد
حالت نمایش
How to Survive in Teaching: Without imploding, exploding or walking away
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472941688
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Revitalizing Classrooms: Innovations and Inquiry Pedagogies in Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475832860
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Best Practices for Teaching with Emerging Technologies (Best Practices in Online Teaching and Learning)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138643659
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Institutional Change from Within: Teaching and Learning in Higher Education (Changing the Light Bulb)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475835984
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Technology in School Classrooms: How It Can Transform Teaching and Student Learning Today
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475831047
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Creativity, Technology, and Learning: Theory for Classroom Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138788831
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Getting the Teachers We Need: International Perspectives on Teacher Education
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475829631
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
The Literacy Coaching Handbook: Working With Teachers to Increase Student Achievement
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138692602
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Organizational Behavior for School Leadership: Leveraging Your School for Success
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138948709
قيمت اوليه: 62 GBP
قيمت فروش: 49 GBP
Learning to Teach in a New Era
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316628263
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
What's Right with You: An Interactive Character Development Guide
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475826845
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Infusing Vocabulary Into the Reading-Writing Workshop: A Guide for Teachers in Grades K-8
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138126145
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP