شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
232 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Free Market Economics, Third Edition: An Introduction for the General Reader
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786431400
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Teaching the History of Economic Thought: Integrating Historical Perspectives into Modern Economics (Elgar Guides to Teaching)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788113472
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Unveiling the North Korean Economy: Collapse and Transition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316635162
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
Introduction to Industrial Organization (MIT Press)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262035941
قيمت اوليه: 95 USD
قيمت فروش: 85 USD
The Economics of Contemporary Latin America (MIT Press)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262533157
قيمت اوليه: 45 USD
قيمت فروش: 40 USD
The Strong State and the Free Economy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783486281
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Living Wages Around the World: Manual for Measurement
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786431479
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Economics of Continuous-Time Finance (MIT Press)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262036542
قيمت اوليه: 90 USD
قيمت فروش: 81 USD
The Rise to Market Leadership: New Leading Firms from Emerging Countries
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783476787
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Public Debt: An Illusion of Democratic Political Economy (New Thinking in Political Economy series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786438034
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
The Economics of Natural Disasters (International Library of Critical Writings in Economics series, #335)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782549703
قيمت اوليه: 290 GBP
قيمت فروش: 232 GBP
Piketty, Inequality and 21st Century Capitalism (Studies in Critical Social Sciences)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004331440
قيمت اوليه: 129 EUR
قيمت فروش: 109 EUR