شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
187 رکورد یافت شد
حالت نمایش
INNOVATION AFRICA: ENRICHING FARMERS' LIVELIHOODS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781844076727
قيمت اوليه: 1,667,391 IRR
قيمت فروش: 501,000 IRR
AIDS GENDER ECONOMIC DOSS CONRAD
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415673280
قيمت اوليه: 1,374,940 IRR
قيمت فروش: 825,000 IRR
POL ECON REFORM & CHANGE (REV)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415699938
قيمت اوليه: 3,702,222 IRR
قيمت فروش: 1,111,000 IRR
PERMIT TRADING IN DIFFERENT APPLICA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415551229
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,275,000 IRR
AN ECONOMIC HISTORY OF INDONESIA: 1800-2010 (ROUTLEDGE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415674126
قيمت اوليه: 5,288,889 IRR
قيمت فروش: 3,173,000 IRR
INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP IN THE LIFE SCIENCES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849808194
قيمت اوليه: 4,750,000 IRR
قيمت فروش: 1,425,000 IRR
INTERNATIONAL INDEBTEDNESS & DEV CO
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415594370
قيمت اوليه: 3,937,500 IRR
قيمت فروش: 1,182,000 IRR
ROLE OF SCIENCE FOR CONSERVATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415680714
قيمت اوليه: 4,760,000 IRR
قيمت فروش: 2,856,000 IRR
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN ASIA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849809474
قيمت اوليه: 3,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,050,000 IRR
SRAFFA & MODERN ECONOMICS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415669351
قيمت اوليه: 4,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,200,000 IRR
FOREIGN DIRECT INVESTMENT - RAJAN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415682053
قيمت اوليه: 5,288,889 IRR
قيمت فروش: 3,173,000 IRR
O"KONOMIE VERSUS RECHT IM FINANZMARKT?
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110266658
قيمت اوليه: 4,497,750 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR