شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
31 رکورد یافت شد
حالت نمایش
LIFE AND LETTERS IN THE ANCIENT GREEK WORLD
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415391306
قيمت اوليه: 3,617,391 IRR
قيمت فروش: 1,085,000 IRR
APOLLO
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415317115
قيمت اوليه: 1,007,500 IRR
قيمت فروش: 302,000 IRR
INVECTIVES OF SALLUST AND CICERO : CRITICAL EDITION WITH INTRODUCTION, TRANSLATION, AND COMMENTA,THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110213256
قيمت اوليه: 4,212,245 IRR
قيمت فروش: 1,264,000 IRR
ALTERTUMSKUNDE ALTERTUMSWISSENSCHAFT KULTURWISSENSCHAFT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110273601
قيمت اوليه: 10,305,000 IRR
قيمت فروش: 6,183,000 IRR
AESTHETICS AND TH3GY IN BYZANTIUM
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781614513278
قيمت اوليه: 5,850,000 IRR
قيمت فروش: 3,510,000 IRR
ON ART IN THE ANCIENT NEAR EAST (CULTURE AND HISTORY OF THE ANCIENT NEAR EAST)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004172371
قيمت اوليه: 6,600,000 IRR
قيمت فروش: 1,980,000 IRR
BRILL'S COMPANION TO ANCIENT MACEDON (BRILL'S COMPANION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004206502
قيمت اوليه: 8,280,000 IRR
قيمت فروش: 2,484,000 IRR
Aristotle S Ever-Turning World in "Physics" 8: Analysis and Commentary (Philosophia Antiqua)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004302372
قيمت اوليه: 6,300,000 IRR
قيمت فروش: 5,670,000 IRR
ON ART IN THE ANCIENT NEAR EAST, VOLUME 2 FROM THE THIRD MILLENNIUM BCE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004174993
قيمت اوليه: 6,600,000 IRR
قيمت فروش: 1,980,000 IRR
PORTRAITURE IN EARLY INDIA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004207356
قيمت اوليه: 4,455,000 IRR
قيمت فروش: 1,337,000 IRR
Bilder von dem Einen Gott
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110516739
قيمت اوليه: 4,950,000 IRR
قيمت فروش: 4,455,000 IRR
PROLEPSIS AND ENNOIA IN THE EARLY STOA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110212280
قيمت اوليه: 3,744,898 IRR
قيمت فروش: 1,124,000 IRR
123