شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
166 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Reweaving the Economy: How IT Affects the Borders of Countries and Organizations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9784130470698
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 58 USD
Cult of Analytics: Data analytics for marketing
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138837997
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Principles of Business Information Systems
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781473703889
قيمت اوليه: 52 GBP
قيمت فروش: 41 GBP
Power, Policy and Profit: Corporate Engagement in Politics and Governance
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784711207
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Handbook of Research on Business Angels (Handbooks in Venture Capital series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783471713
قيمت اوليه: 130 GBP
قيمت فروش: 104 GBP
Small Firms as Innovators: From Innovation to Sustainable Growth(Series on Technology Management - Volume 25)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783266333
قيمت اوليه: 89 GBP
قيمت فروش: 71 GBP
Business and Government (Elgar Mini)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783473052
قيمت اوليه: 325 GBP
قيمت فروش: 260 GBP
How to Write Effective Business English: Excel at E-mail, Social Media and All Your Professional Communications (Better Business English)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749475550
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Strategic Pricing for the Arts
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415713672
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Competition Policies and Consumer Welfare: Corporate Strategies and Consumer Prices in Developing Countries
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784717223
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Internet Retailing and Future Perspectives
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138940529
قيمت اوليه: 39 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
Language in International Business: The Multilingual Reality of Global Business Expansion
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784710156
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP