شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
90 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Early Mesopotamian Divination Literature, Its Organizational Framework and Generative and Paradigmatic Characteristics (Ancient Magic and Divination)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004346994
قيمت اوليه: 105 EUR
قيمت فروش: 89 EUR
Museum Learning: Theory and Research as Tools for Enhancing Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138901131
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Design + Anthropology: Converging Pathways in Anthropology and Design (Anthropology & Business)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781629583198
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Interpreting Agriculture at Museums and Historic Sites (Interpreting History)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442230118
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Ancient Philosophy: Textual Paths and Historical Explorations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138668812
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Dental Morphology for Anthropology: An Illustrated Manual
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781629585123
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Rewriting the Ancient World, Greeks, Romans, Jews and Christians in Modern Popular Fiction (Metaforms)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004340145
قيمت اوليه: 110 EUR
قيمت فروش: 93 EUR
The Future of Natural History Museums (ICOM Advances in Museum Research)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138692633
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Religious Worlds of the Laity in Late Antique Gaul
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350052239
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Museums and Archaeology (Leicester Readers in Museum Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138026230
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
New Perspectives in Cultural Resource Management (Routledge Studies in Archaeology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138101128
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Religion and Politics in the Ancient Americas (Routledge Archaeology of the Ancient Americas)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138907898
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP