شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
41 رکورد یافت شد
حالت نمایش
PLACES OF PAIN AND SHAME: DEALING WITH 'DIFFICULT' HERI
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415454506
قيمت اوليه: 1,387,755 IRR
قيمت فروش: 416,000 IRR
TRACING PREHISTORICAL SOCIAL NETWOR
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415896160
قيمت اوليه: 4,231,111 IRR
قيمت فروش: 1,269,000 IRR
A Research Guide to the Ancient World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442237391
قيمت اوليه: 5,200,000 IRR
قيمت فروش: 4,680,000 IRR
THE FIRST MAYA CIVILIZATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415429948
قيمت اوليه: 1,099,500 IRR
قيمت فروش: 330,000 IRR
ABIA: SOUTH AND SOUTHEAST ASIAN ART AND ARCHAEOLOGY IND
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004191488
قيمت اوليه: 9,270,000 IRR
قيمت فروش: 2,781,000 IRR
Ancient Botany
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415311205
قيمت اوليه: 1,560,000 IRR
قيمت فروش: 1,404,000 IRR
MATERIAL CONNECTIONS IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415586696
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
LABOUR, WORKING CLASS AND HERITAGE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415618113
قيمت اوليه: 1,249,500 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
Archaeology: The Basics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415694834
قيمت اوليه: 884,000 IRR
قيمت فروش: 795,600 IRR
PREVENTIVE CONSERVATION FOR HISTORIC HOUSE MUSEUMS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780759112179
قيمت اوليه: 1,597,500 IRR
قيمت فروش: 480,000 IRR
UNDERSTANDING HERITAGE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110308303
قيمت اوليه: 2,025,000 IRR
قيمت فروش: 1,215,000 IRR
Routledge Library Editions: Archaeology: The Archeology of the New Testament: The Mediterranean World of the Early Christian Apostles
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138813380
قيمت اوليه: 4,950,000 IRR
قيمت فروش: 4,455,000 IRR