شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
20 رکورد یافت شد
حالت نمایش
INDIVIDUALIZATION OF CHINESE SOCIETY,THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847883780
قيمت اوليه: 1,007,500 IRR
قيمت فروش: 302,000 IRR
Invitation to Anthropology
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780759122543
قيمت اوليه: 1,265,000 IRR
قيمت فروش: 1,138,500 IRR
Ancient Aesthetics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138902428
قيمت اوليه: 1,404,000 IRR
قيمت فروش: 1,263,600 IRR
INDUSTRIAL WORK AND LIFE: AN ANTHROPOLOGICAL READER
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847880741
قيمت اوليه: 1,120,000 IRR
قيمت فروش: 336,000 IRR
Specialized Ethnographic Methods: A Mixed Methods Approach (Ethnographer's Toolkit, Second Edition)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780759122055
قيمت اوليه: 1,238,247 IRR
قيمت فروش: 743,000 IRR
Cultural Anthropology: Global Forces, Local Lives
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138914438
قيمت اوليه: 2,444,000 IRR
قيمت فروش: 2,199,600 IRR
OWNERSHIP AND APPROPRIATION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847886842
قيمت اوليه: 2,750,000 IRR
قيمت فروش: 825,000 IRR
Anthropological Theory: An Introductory History
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442257023
قيمت اوليه: 3,250,000 IRR
قيمت فروش: 2,925,000 IRR
FOUR FACES OF ANGER: SENECA, EVAGRIUS PONTICUS, CASSIAN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780761851691
قيمت اوليه: 847,500 IRR
قيمت فروش: 255,000 IRR
Applied Anthropology: Unexpected Spaces, Topics and Methods
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138914520
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Anthropology of the Arts: A Reader
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472585929
قيمت اوليه: 1,450,000 IRR
قيمت فروش: 1,305,000 IRR
An Anthropological Lifetime in Japan: The Writings of Joy Hendry
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004302860
قيمت اوليه: 10,800,000 IRR
قيمت فروش: 9,720,000 IRR
12