شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
128 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Investment and Portfolio Management: A Practical Introduction
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749480059
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
The Financial System, Financial Regulation and Central Bank Policy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107689763
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Money as a Social Institution: The Institutional Development of Capitalism (Routledge Frontiers of Political Economy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138945869
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Public Banks in the Age of Finanacialization
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786430656
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
The World Bank and the Globalisation of Housing Finance: Mortgaging Development
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786435590
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Banking and Economic Rent in Asia: Rent Effects, Financial Fragility, and Economic Development (Routledge International Studies in Money and Banking)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138675322
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Short Introduction to Corporate Finance (Cambridge Short Introductions to Management)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107461482
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Labor in an Islamic Setting: Theory and Practice (Islamic Business and Finance Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472483454
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
The Strategic Analysis of Financial Markets(in 2 Volumes) (World Scientific Series in Finance)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789813142770
قيمت اوليه: 411 GBP
قيمت فروش: 328 GBP
The Basics of Public Budgeting and Financial Management: A Handbook for Academics and Practitioners
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780761869757
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Auditing Teams: Dynamics and Efficiency (Routledge Focus on Business and Management)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138682702
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
The Most Important Concepts in Finance
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786431127
قيمت اوليه: 100 GBP
قيمت فروش: 80 GBP