شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
11474 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Anita Rée: Retrospective
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783791357119
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Assessment for Social Justice: Perspectives and Practices within Higher Education
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474236065
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Bernini
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788899765569
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Architecture and Construction Details
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783955533786
قيمت اوليه: 50 EUR
قيمت فروش: 42 EUR
Batman: Nightwalker
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780141386836
قيمت اوليه: 8 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Beyond Evolutionary Psychology: How and Why Neuropsychological Modules Arise (Culture and Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107661417
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Art as Jewellery: From Calder to Kapoor
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851498703
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Being Muslim in Central Asia: Practices, Politics, and Identities (Eurasian Studies Library)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004306806
قيمت اوليه: 121 EUR
قيمت فروش: 102 EUR
British Muslims: New Directions in Islamic Thought, Creativity and Activism
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474432764
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Assemble: How We Build. Hintergrund 55
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783038600770
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Bellevue: Robert Zünd (1827-1909) - Tobias Madِrin (*1965)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783858815552
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Burying Jihadis: Bodies Between State, Territory, and Identity
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849048859
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 27 GBP